adolescent dating violence definition - Dating nerijus chat

Miljøbevegelsen er fornøyd med at Statoil erkjenner muligheten for at klimamålene kan gjøre noen eiendeler ulønnsomme.

– Det er en veldig interessant erkjennelse, for vi har hatt problemer med å forstå logikken i de tidligere rapportene, der det å ta hensyn til klimaet tilsynelatende har vært bra for Statoil, sier Greenpeace-leder Truls Gulowsen til E24.

– Hvis noen av Statoils prosjekter kan bli ulønnsomme i et togradersscenario, så understreker det vel at Statoils satsing på omstilling er viktig? Vi har en strategi om å produsere de olje- og gassressursene som har lavest karbonfotavtrykk, og investere i fornybar energi.

Vi vil alltid vurdere forventet lønnsomhet før vi setter i gang nye prosjekter, sier Haaland.

Den blå linjen viser IEAs anslag på globale CO2-utslipp.

" style="width:100%;" aria-describedby="figcaption#24293165"STOR VARIASJON: Denne figuren viser anslag på global energietterspørsel etter kilde fordelt på de ulike IEA-scenarioene fra fjorårets World Energy Outlook-rapport.

– De faktorene som spiller mest inn i disse scenarioene, er olje- og gassprisforutsetninger, og de kan fort forandre seg, sier Statoil-talsmann Erik Haaland til E24.

– Våre stresstester tar heller ikke høyde for videre effektivisering og kostnadsreduksjoner, som også vil kunne påvirke nåverdien av Statoils prosjekter, sier han.

Året før baserte Statoils stresstest seg på IEAs tidligere «450 Scenario».

Da ventet selskapet en økning i selskapets nåverdi på 6 prosent hvis togradersmålet ble nådd.

Mange av de europeiske oljeselskapene gjør lignende grep, som Shell, BP og Total, sier Gulowsen.

Tags: , ,