Dating nerijus chat

– Det er en realitetsorientering, så det er positivt, sier Holm til E24.

Han mener likevel at Statoils stresstest ikke går langt nok, fordi IEAs scenarioer legger opp til at den voldsomme veksten i utbygging av sol- og vindkraft etter hvert vil flate ut. – Det er nesten utenkelig at utbyggingen av fornybar energi flater ut, fordi prisen faller med flere prosent per år, både på vind og sol, og nå er også havvind begynt å bli lønnsomt uten støtte, sier Holm.

Den blå linjen viser IEAs anslag på globale CO2-utslipp.

dating nerijus chat-10dating nerijus chat-47

Free sex chat without register ion - Dating nerijus chat

I dette scenarioet har verden 50 prosent sjanse til å nå målet om å begrense global oppvarming til to grader over førindustrielt nivå.

Det kommer frem i Statoils bærekraftsrapport for 2017.

" style="width:100%;" aria-describedby="figcaption#24293209"STOR VARIASJON: Anslagene på oljeprisen i 2040 varierer mellom 64 dollar i IEAs scenario for bærekraftig utvikling til 136 dollar fatet i scenarioet som fremskriver dagens utvikling.

Hvis verden ikke når sine klimamål, men fortsetter som i dag, vil Statoils verdi derimot kunne øke kraftig fra det Statoil legger til grunn i dag, viser selskapets beregninger.

Zero-lederen roser Statoil for å erkjenne at det er klimarisiko knyttet til noen av selskapets mest krevende prosjekter.

– Jeg ser på mange felt et Statoil som beveger seg i riktig retning, både på investeringer, hvilke analyser de legger til grunn og hva de sier. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver.

Mange av de europeiske oljeselskapene gjør lignende grep, som Shell, BP og Total, sier Gulowsen.

– Men det er også et spørsmål om de løper fort nok til å overleve. Statoils mål om at 15-20 prosent av investeringene skal være i fornybart innen 2030 innebærer fortsatt at over 80 prosent investeres i olje og gass. Også Zero-leder Marius Holm syns Statoils beregninger av klimarisiko er interessante.

" style="width:100%;" aria-describedby="figcaption#24293162"/ KAN RAMMES: Statoils nåverdi kan bli redusert hvis verden når sine klimamål, ifølge beregninger i selskapets bærekraftrapport for 2017.

Tags: , ,